• Kam napotiti bolnika?
  • Kako ukrepati?
  • Katera zdravila lahko uvede osebni zdravnik?
  • Kako izboljšati sodelovanje?