PROGRAM
20. simpozij zobnih bolezni in endodontije

 

Petek, 14. april 2023

 

08.00-09.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

OBISK RAZSTAVE

 

09.00-09.10 OTVORITEV IN POZDRAVNE BESEDE

KULTURNI PROGRAM

09.10-09.20 PODELITEV BRENČIČ-LOGARJEVE NAGRADE
09.20-11.10 JUTRANJA PREDAVANJA

Moderatorja: Ksenija Cankar, Tomi Ujčič Samec

 

09.20-09.40 Zobozdravniška obravnava hematološkega bolnika po presaditvi kostnega mozga

Viktor Angjeleski, Ljubljana

 

09.40-10.00 Obravnava kariesa z minimalno invazivnim pristopom pri pacientu s posebnimi potrebami

Lidija Nemeth, Ljubljana

 

10.00-10.20 Topila pri ponovnem endodontskem zdravljenju

Aleksandra Ujčič, Koper

 

10.20-10.40 Vloga osebnega zobozdravnika pri pacientih pred, med in po ortodontskem zdravljenju

Nina Vovk, Ljubljana

 

10.40-11.10 Razprava

 

11.10-11.30 ODMOR S KAVO

OBISK RAZSTAVE

 

11.30-13.30 DOPOLDANSKA PREDAVANJA

Moderatorki: Jana Krapež, Ana Tenyi

 

11.30-11.50 Kdaj naj ohranimo vitalno zobno pulpo?

Janja Jan, Ljubljana

 

11.50-12.10 Možnosti uporabe ultrazvoka v endodontiji

Tomi Ujčič Samec, Ljubljana

 

12.10-12.30 Fokusirano o fokusih: infekcijski endokarditis

Aleš Fidler, Ljubljana

 

12.30-12.50 Kontrolni pregled onkološkega bolnika pri splošnem zobozdravniku

Jana Krapež, Ljubljana

 

12.50-13.10 Sodobne metode za oceno vitalitete zobne pulpe

Ana Tenyi, Ljubljana

 

13.10-13.30 Razprava

 

13.30-14.50 ODMOR  S KOSILOM

Kosilo za udeležence bo v Bled Rose Hotelu.

OBISK RAZSTAVE

 

14.50-17.10 POPOLDANSKA VABLJENA PREDAVANJA

Moderatorja: Aleš Fidler, Tomi Ujčič Samec

 

14.50-15.50 How to optimally restore the tooth in post amalgam era?

Ivana Miletić, Hrvaška

 

15.50-16.50 Postendodontic treatment with indirect approach

Marko Jakovac, Hrvaška

 

16.50-17.10 Razprava

 

17.10-17.30 ODMOR S KAVO

OBISK RAZSTAVE

 

17.30-19.00 VEČERNO VABLJENO PREDAVANJE

Moderatorja: Aleš Fidler, Janja Jan

 

17.30-18.30 Dental treatment on medically compromised patients

Jaana Helenius-Hietala, Finska

 

18.30-19.00 Razprava

 

20.00-23.00 DRUŽABNI VEČER Z GLASBO

 

 

 

 

Sobota, 15. april 2023

 

08.00-09.00 OBISK RAZSTAVE

 

09.00-11.20 JUTRANJA PREDAVANJA

Moderatorja: Iztok Štamfelj, Tomaž Hitij

 

09.00-09.20 Zunanja in notranja morfologija trikoreninskih prvih spodnjih stalnih kočnikov pri prebivalcih Slovenije

Lucija Strmšek, Ljubljana

 

09.20-09.40 Carabellijev znak: opredelitev, pogostnost, izraženost in klinični vidiki

Iztok Štamfelj, Ljubljana

 

09.40-10.00 Endodontsko zdravljenje ali implantat?

Matjaž Rode, Ljubljana

 

10.00-10.20 Endodontsko zdravljenje pri pacientih z motnjami hemostaze

Ksenija Cankar, Ljubljana

 

10.20-10.40 Ali smo slovenski zobozdravniki pri endodontiji v koraku s časom?

Tilen Šušterčič, Novo Mesto

 

10.40-11.00 Praktični vodnik za minimalno invazivno dostopno preparacijo v endodontiji

Tomaž Hitij, Ljubljana

 

11.00-11.30 Razprava

 

11.30-12.00 ODMOR S KAVO

OBISK RAZSTAVE

 

12.00-14.00 DOPOLDANSKA PREDAVANJA

Moderatorja: Lucija Strmšek, Matevž Luštrik

 

12.00-12.20 Priprava koreninskega kanala na strojno širjenje

Jure Tihole, Ljubljana

 

12.20-12.40 Vpliv irigacije na polnitev koreninskega kanala

Kristina Pavlova, Ljubljana

 

12.40-13.00 Razkuževanje gutaperčnih zatičkov

Katja Šober Felicijan, Ljubljana 

 

13.00-13.20 Praktična uporaba antibiotikov v endodontiji

Matevž Luštrik, Ljubljana

 

13.20-13.40 Farmakološko zdravljenje bolečine

Rok Jurič, Ljubljana

 

13.40-14.00 Razprava

 

14.00-14.10 SKLEPNE BESEDE

ZAKLJUČEK SREČANJA

 

14.10 OBISK RAZSTAVE

KLEPET PRED ODHODOM