Uporabna kardiologija 2021

Uporabna kardiologija 2021 – test

Za uspešno opravljen test potrebujete vsaj 80% pravilnih odgovorov.