Pogoji poslovanja

Pogoji uporabe in poslovanja na portal edumedic.si

 

  1. Opredelitev pojmov

Lastnik in skrbnik (v nadaljevanju: skrbnik) spletnega portala edumedic.si je podjetje Edumedic d.o.o., Dunajska cesta 405, 1000 Ljubljana. Uporabnik spletnega portala je vsakdo, ki obišče katerokoli stran spletnega portala edumedic.si (v nadaljevanju: uporabnik). Deli spletnega portala edumedic.si (v nadaljevanju: portal) so namenjeni le strokovni javnosti, to je zdravnikom in farmacevtom (v nadaljevanju: strokovna javnost). Portal ponuja različne oblike izobraževanja in informiranja za naštete profile. Podjetja oziroma oglaševalci ali naročniki projektov (v nadaljevanju: naročniki), ki želijo na portalu oglaševati, najaviti ali objaviti izobraževalne ali informativne vsebine ali podpreti njihovo izdelavo oziroma objavo, so dolžna opozoriti, katere vsebine so lahko dostopne le strokovni javnosti oziroma registriranim uporabnikom.

  1. Registracija uporabnikov

Za uporabo vsebin portala, ki so namenjene le strokovni javnosti, se mora uporabnik registrirati. Uporabnik mora vsa zahtevana polja izpolniti z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Za druge dele portala registracija ni potrebna.

  1. Uporabniške vsebine

O objavi vseh vsebin na portalu odloča skrbnik. Portal naročnikom omogoča objavljanje terminov izobraževanj, z njimi in z lastno dejavnostjo povezane video ter druge datoteke in vsebine. O možnosti objave komentarjev uporabnikov odloča skrbnik. Skrbnik si pridržuje pravico, da briše ali ureja vsebino, za katero po lastni presoji smatra, da krši zakonodajo oziroma je drugače nesprejemljiva.

Zahtevan jezik uporabniških vsebin je slovenski ali angleški, lahko pa tudi drugi jeziki, če tako odloči skrbnik. Naročnik se zavezuje, da bo njegova uporabniška vsebina resnična in zakonita. Skrbnik portala ne odgovarja za naročnikove vsebine, objavljene na tem portal, temveč zanje odgovarjajo naročniki sami. 

Z objavo uporabniške vsebine se naročnik strinja z njenim prikazom na portalu in s povezano promocijsko rabo te vsebine. Naročniki in uporabniki se strinjajo, da bodo o morebitnih nepravilnostih glede objav uporabniških vsebin obvestil skrbnika portala.

  1. Varovanje osebnih podatkov in uporabniških vsebin

Skrbnik portala se obvezuje, da bo spoštoval določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki uporabnika, pridobljeni ob registraciji, bodo varovani in brez njegovega pisnega soglasja ne bodo posredovani tretjim osebam. Vse uporabniške vsebine, ki so namenjene izključno strokovni javnosti, so skrbno varovane in nedostopne tretjim osebam, razen v primeru pisnega soglasja uporabnika. 

  1. Podpora uporabnikom

Skrbnik portala vsem uporabnikom nudi strokovno in tehnično pomoč pri uporabi portala, in sicer v času in na način, ki sta objavljena na portalu. Če ima uporabnik vprašanje ali težavo v zvezi z uporabo portala, lahko svojo prošnjo pošlje tudi na elektronski naslov: info@edumedic.si.

  1. Avtorske pravice

Vsebina portala je v lasti skrbnika portala in zato avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino je vključena tudi grafična podoba tega portala z vsemi grafičnimi elementi. Določila za posamezne projekte so lahko določena v pogodbi med naročnikom in skrbnikom. Kopiranje in objavljanje vsebins tega portala na drugih spletnih mestih ali portalih je prepovedano, razen v primeru pisnega dovoljenja skrbnika portala.

  1. Omejitev odgovornosti

Uporabnik in naročnik se obvezuje, da portala ne bo uporabljal za nezakonite namene ali namene, ki bi lahko škodovali skrbniku tega portala ali portalu samemu. Prav tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe portala drugim uporabnikom. Skrbnik portala ne odgovarja za pravilnost ali ažurnost podatkov, ki jih objavi uporabnik ali naročnik, in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov. Skrbnik portala ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav portala ali drugih motenj. Portal lahko vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Skrbnik portala ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih. Skrbnik portala prav tako ne jamči (niti pogodbeno niti odškodninsko ali kakor koli drugače) za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe tega portala, izgube ali napake v podatkih in točnosti podatkov.

  1. Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik portala potrjuje, da je s splošnimi pogoji seznanjen in da z njimi soglaša. Naročnik potrjuje, da je s splošnimi pogoji seznanjen in da z njimi soglaša.

  1. Pravica do spremembe splošnih pogojev

Skrbnik si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev za uporabo portala. Ob vsaki spremembi splošnih pogojev bo spremenjen datum na dnu tega dokumenta.

  1. Reševanje sporov

Skrbnik portala si bo vse morebitne spore prizadeval reševati po mirni poti. Za reševanje sporov, za katere se izčrpa vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 1. 9. 2020

Nazaj na Edumedic Fokus