Kongresi in strokovna srečanja

»Kdor se neha učiti, je star.«
Henry Ford