DenSafe 2024

UGLEDNI PREDAVATELJI

 

Daniel Baketić (Croatia)
Leja Dolenc Grošelj
David Dovšak
Tadej Dovšak
Martina Drevenšek
Simona Ferjan
Aleš Fidler
Erna Gramc
Primož Gregorčič
Marko Gričar
Peter Jevnikar
Zdenko Kikec
Rok Kosem
Ivana Križmančič
Marjeta Logar Čuček
David John Manton (Australia)
Damijan Perne
Nataša Piletič
Marko Pokorn
Matjaž Rode
Peter Rožmanec
Rebeka Rudolf
Valerija Skopec
Dragan Stolica
Katja Šober Felicijan
Maja Taradi
Darius Tomina (Romunia)
Marjeta Velepec
David Vozlič
Kristina Ziherl
David Zupančič
Nina Žagar